Населення польщі 2018 чисельність населення польщі

22.12.2017

населення Польщі

Лічильник населення Польщі

Джерело: Департамент з економічних і соціальних питань ООН: Відділ народонаселення.

Населення Польщі 2017

Ось основні демографічні показники Польщі за 2017 рік:

 • Народжених 401 372 чоловік
 • Померлих 379 352 чоловік
 • Природний приріст населення: 22, 019 чоловік
 • Міграційний приріст населення + -14 680 осіб
 • Чоловіків: 18, 634 120 чоловік (за оцінкою на 31 грудня 2017 року)
 • Жінок: 20, 003 779 осіб (за оцінкою на 31 грудня 2017 року)
 • Населення Польщі в 2018 році

  У 2018 році чисельність населення Польщі збільшиться на 7 341 осіб і в кінці року буде складатиме 38 645 240 осіб. Природний приріст населення буде позитивним і складе 22 024 людини. За весь рік народиться приблизно 401 448 дітей і помре 379 424 особи. Якщо рівень зовнішньої міграції залишиться на рівні минулого року, то в слідстві міграційних причин чисельність населення зміниться на -14 682 осіб. Тобто, сумарна кількість людей, які покидають країну (емігрантів) буде переважати над кількістю людей, що в’їжджають в країну з метою довгострокового перебування (іммігрантів).

  Динаміка зміни чисельності населення Польщі в 2018 році

  Нижче представлені коефіцієнти зміни чисельності населення Польщі, розраховані нами для 2018 року:

  • Народжуваність: загалом 1 100 дітей в день (45.83 за годину)
  • Смертність: загалом 1 040 осіб в день (43.31 за годину)
  • Міграційний приріст населення: в середньому -40 людина в день (-1.68 в годину)
  • Швидкість приросту населення Польщі в 2018 році буде 20 чоловік в день.

   Приріст населення 1952 — 2018

   Щільність населення Польщі

   Згідно з даними Департаменту статистики Організації Об’еденённих Націй, загальна площа Польщі становить 312 680 квадратних кілометрів.

   Під загальною площею мається на увазі площа суші і площа всіх водних поверхонь держави в межах міжнародних кордонів. Щільність населення вважається як відношення загальної чисельності населення, що проживає на даній території, до загальної площі цієї території. Згідно з нашими розрахунках на початок 2018 року населення Польщі становило приблизно 38 637 899 осіб.

   Таким чином, щільність населення Польщі дорівнює 123,6 людини на квадратний кілометр.

   Розподіл населення за віковими групами

   Згідно з нашими розрахунками, станом на початок 2018 року, населення Польщі мало наступний розподіл за віком:

   В абсолютних цифрах:

   • 5 687 885 чоловік молодше 15 років (чоловіків 2 925 275 / жінок 2 762 610)
   • 27 673 622 особи старше 14 і молодше 65 років (чоловіків: 13, 768 229 / жінок: 13, 905 393)
   • 5 276 391 особа старше 64 років (чоловіків 2 014 966 / жінок 3 261 425)
   • Ми підготували спрощену модель возрастно- статевої піраміди, в якій представлені тільки три вікові групи, дані про яких були наведені вище:

    Примітка: Масштаб піраміди відрізняється від абсолютних значень, наведених вище, оскільки в кожній віковій групі міститься різна кількість років.

    Як ми бачимо, вікова піраміда Польщі має регресивний або регресний тип. Такий тип піраміди зазвичай зустрічається у високо розвинених країн. У таких країнах зазвичай досить високий рівень охорони здоров’я, як і рівень освіти громадян. Внаслідок відносно низькою смертності і народжуваності, населення має високу очікувану тривалість життя. Всі ці фактори, поряд з множесто інших, призводять до старіння населення (підвищують середній вік населення).

    Джерело: Дані цієї секції засновані на останніх публікаціях Департаменту Статистики ООН в області демографічної і соціальної статистики.

    Коефіцієнт демографічного навантаження

    Коефіцієнт демографічного навантаження показує навантаження на суспільство і економіку з боку населення, який не належить до працездатного населення (залежна частина населення). Під населенням, що не відносяться до працездатного населення розуміють суму населення молодше 15 років і населення старше 64 років. Вік населення працездатного віку (продуктивна частина населення), відповідно, між 15 і 65 роками.

    Даний коефіцієнт безпосередньо відображає фінансові разхлжи на соціальну політику в державі. Наприклад, при увіліченіем даного коефіцієнта, повинні бути збільшені витрати на будівництво освітніх установ, соціальний захист, охорона здоров’я, виплати пенсій тощо

    Загальний коефіцієнт навантаження

    Загальний коефіцієнт демографічного навантаження розраховується як відношення залежної частини населення до працездатної або продуктивної частини населення.

    Для Польщі Коефіцієнт загальної демографічного навантаження дорівнює 39.6%.

    Значення в 39.6% — відносно низька. Воно показує, що чисельність працездатного населення більш ніж в два рази перевищує чисельність населення непрацездатного віку. Таке ставлення створює відносно низьку соціальну навантаження для суспільства.

    Коефіцієнт потенційного заміщення

    Коефіцієнт потенційного заміщення (коефіцієнт дитячої навантаження) розраховується як відношення чисельності населення нижче працездатного віку до чисельності працездатного населення.

    Коефіцієнт потенційного заміщення для Польщі дорівнює 20.6%.

    Коефіцієнт пенсійного навантаження

    Коефіцієнт пенсійного навантаження розраховується як відношення чисельності населення вище працездатного віку до чисельності працездатного населення.

    Коефіцієнт пенсійного навантаження в Польщі становить 19.1%.

    Джерело: Дані цієї секції засновані на останніх публікаціях Департаменту Статистики ООН в області демографічної і соціальної статистики.

    Очікувана тривалість життя

    Очікувана тривалість життя це один з найбільш важливих демографічних показників. Він показує середня кількість років майбутнього життя людини. Тобто кількість років, яке теоретично може прожити людина, за умови, що поточні показники народжуваності і смертності будуть залишатися незмінними протягом усього життя людини. Як правило, під "очікуваною тривалістю життя" розуміють очікувану тривалість життя при народженні, тобто у віці 0 років.

    Середня очікувана тривалість життя при народженні (для обох статей) в Польщі становить 76.1 років (роки).

    Це вище середньої очікуваної тривалості життя в світі, яка знаходиться на рівні близько 71 року (за даними відділу народонаселення Департаменту ООН з економічних і соціальних питань).

    Середня очікувана тривалість життя чоловіків при народженні — 72,1 років (роки).

    Середня очікувана тривалість життя жінок при народженні — 80,3 років (роки).

    грамотність населення

    За нашими підрахунками в Польщі близько 32 881 464 особи старше 15 років можуть читати і писати на якому-небудь мові. Це становить 99.79% від загального числа дорослого населення. Під дорослим населенням в даному випадку маються на увазі всі люди старше 15 років. Відповідно, близько 68 549 чоловік все ще залишаються безграмотними.

    Рівень грамотності серед чоловічого дорослого населення складає 99.92% (15 770 095 чоловік).

    13 100 чоловік — безграмотні.

    Рівень грамотності серед жіночого дорослого населення складає 99.68% (17 111 369 чоловік).

    55 449 осіб — безграмотні.

    Рівень грамотності серед молоді 100% і 100% для чоловіків і жінок відповідно. Загальний рівень грамотності серед молоді становить 100%. Поняття молоді в даному випадку покриває населення у віці від 15 до 24 років включно.

    Джерело: Дані для розділу "Грамотність населення Польщі" засновані на останніх даних, опублікованих Інститутом Статистики ЮНЕСКО (дані були взяті 13 березня 2016).

    Історія населення Польщі (1951 — 2018)

    Дані показані на 1 січня відповідного року.

    Історія населення Польщі

    Всі дані в цій таблиці дані на 1 січня відповідного року.

    Джерело: Населення Польщі 2018 — Чисельність населення Польщі

    Також ви можете прочитати