Нинішня екологічна ситуація в світі сайт environmentalpeace!

20.12.2017

Нинішня екологічна ситуація в світі сайт environmentalpeace! екологічна ситуація

Нинішня екологічна ситуація в світі — Сайт environmentalpeace!

Нинішня екологічна ситуація в світі

Під екологічною ситуацією розуміють стан навколишнього середовища, або окремих його факторів, що мають емоційну, кількісну або якісну оцінку. З позиції людини, розуміння екологічної ситуації, яка вимагає поліпшення або запобігання, називається екологічною проблемою.

Сучасна екологічна ситуація в світі, з якою пов’язані проблеми охорони та відтворення біологічних ресурсів, склалася як результат дії наступних факторів: ускладнення і кількісного зростання антропосістеми; досягнутого рівня розвитку промисловості і сільського господарства; недостатньої уваги з боку багатьох урядів і парламентів до екологічних проблем; слабкого контролю за станом природних ресурсів; неповноти пізнання організації та розподілу життя на Землі; екологічної необізнаності більшості населення.

В кінці XX століття людство почало відчувати наближення екологічної кризи. Екологічна криза кінця XX століття має якісно іншу природу порівняно з усіма попередніми кризами. Це перша криза, що охопила всю планету і повністю обумовлений не природними, а техніко-виробничими причинами. Темпи зміни параметрів біосфери, причиною яких є цей екологічна криза, виявилися в сотні і тисячі разів більшими, ніж темпи її природної еволюції. Почалася загальна, глобальна деградація природного середовища. Чималу роль в розвитку екологічної кризи грає складний соціальний фон, з розколом людського суспільства на конкуруючі блоки: Захід — Схід, країни, що розвиваються — економічно розвинуті країни, сільське населення — міське населення. Соціально — економічні умови в цих блоках не однакові. Так, за даними ООН в 1998 році в розвинених країнах світу середній прибуток однієї людини складав 11 тис. Доларів США на рік, тоді як в країнах, що розвиваються, проживало 1 млрд. 125 млн. Людей із середнім доходом всього 370 доларів в рік. Економічний і соціальний нерівність породжує прагнення досягти більш високого рівня за всяку ціну, національний сепаратизм веде до ігнорування глобальних екологічних проблем. Живучи в селі не можуть сприймати гостроту екологічних проблем великих міст. Як елементи тиску цивілізації на природне середовище, виступають високовитратні технології, що застосовуються в промисловості і сільському господарстві; автомобільний транспорт та урбанізація. Чималу роль в розвитку екологічної кризи грає гонка озброєння. Майже неконтрольовані громадськістю військово-промислові комплекси розвинутих країн світу є найбільшими споживачами ресурсів та енергії. Відомий канадський соціолог Мюррей Бучин (1979) головною причиною екологічної кризи вважав тип організації людського суспільства. Екологічна криза — це криза філософії, криза духовності. Деградація природного середовища є результатом не просто, і не тільки техногенного тиску на нього, а наслідком зубожіння моральності суспільства, сліпоти щодо майбутніх наслідків прийнятого стилю життя. Чималий внесок у розвиток кризових явищ додає існуюче протиріччя особистих та суспільних інтересів, переважання регіонального мислення над глобальним. Техногенний тип розвитку цивілізації в умовах швидкого зростання населення вимагає залучення до виробничих процесів все більшої кількості природних ресурсів. Так, тільки з 1958 р до 1986 р в світі було використано 117 млрд. Тонн викопного палива, яке є поновлюваних ресурсом. Для видобутку викопного палива і руд здійснюються великомасштабні втручання в геосферу планети. В одному тільки Радянському Союзі в рік видобувалося понад 1 млрд. Тонн гірської породи, корисна частина якої складала менше 20%. Відбуваються ці процеси і в інших країнах світу. В результаті порушуються геологічні структури масивів гірських порід, виникають кар’єрно-відвальні комплекси, сховища шламів, рови. Змінюється ландшафт величезних територій.

Уже в наш час перед людством встали екологічні проблеми, що вимагають прийняття термінових заходів. До них відносяться:

1. Забруднення природного середовища промислового і сільського виробництва.

2. Потепління клімату і викликане цим підвищення рівня Світового океану.

3. Кислотні опади.

4. Озонові діри.

5. Швидкі темпи зниження біологічного різноманіття, вирубка лісів і втрата цілих екосистем.

Зрозуміти природу екологічної кризи в цілому і в окремих її проявах і зробити висновки з допущених прорахунків розвитку, скоригувати розвиток економіки, політики і культури — ось основні завдання, які повинні вирішувати люди всієї планети. В іншому випадку екологічна криза переросте в незворотну екологічну катастрофу з повним руйнуванням біосфери.

Джерело: Нинішня екологічна ситуація в світі — Сайт environmentalpeace!

Нинішня екологічна ситуація в світі сайт environmentalpeace! екологічна ситуація

Також ви можете прочитати